Om Styrebistand - Styreleder i Oslo

Styreledere, styremedlemmer og rådgivere til borettslag og sameier i Oslo og omegn

Lei en styreleder

Vi leier ut styreleder med ledererfaring, kunnskap og kapasitet for både borettslag, sameie og bygårder. En ekstern styreleder fra Styrebistand tar ansvar og er klar til å lede styrearbeidet. Jobben gjøres profesjonelt, trygt og effektivt. Innkallinger til styremøter og styreprotokoll fra møte settes opp slik at styrets arbeid dokumenteres.

Lei et styremedlem

Vi leier ut styremedlemmer med styreerfaring, kapasitet og gode innspill for borettslag og sameier. Et eksternt styremedlem fra Styrebistand får ting gjort og kan ta ansvar for prosjekter, bidra som sekretær og komme med nyttige, faglige innspill til styrearbeidet. Rollen tilpasses det enkelte oppdrag. En god investering som dere får mye igjen for.

Lei en styrerådgiver

Vi leier ut styrerådgivere som kan bidra i enkeltsaker eller gi styret i borettslaget bistand på fast basis over lenger tid. En rådgiver fra oss kan strukturere styremøter og sørge for at lover og regler blir fulgt. En styrerådgiver gir styret faglig kunnskap, råd og ekstra kapasitet i prosjekter, konflikter og daglig drift. I korte eller lengre perioder. Vi tilpasser rollen etter behov og ønske.

Lei styreleder eller et styremedlem fra Styrebistand

Vi har samlet flinke folk med interesse for, og lang erfaring fra styrearbeid i sameier og borettslag. Våre ansatte har styrearbeid som en del av sitt yrke, har opplevd mange problemstillinger i forbindelse med styrearbeid og er spesialister på eiendomsforvaltning. Vi løser utfordringer, konflikter og finner gode løsninger som holder driftskostnadene på riktig nivå.