Leie av styreleder til borettslag eller sameie

Lei en styreleder - styreleder i Oslo

Lei en styreleder

Vi leier ut styreleder med ledererfaring, kunnskap og kapasitet for både borettslag, sameie og bygårder. En ekstern styreleder fra Styrebistand tar ansvar og er klar til å lede styrearbeidet. Jobben gjøres profesjonelt, trygt og effektivt. Innkallinger til styremøter og styreprotokoll fra møte settes opp slik at styrets arbeid dokumenteres.

Lei styremedlem - styreleder i Oslo

Lei et styremedlem

Vi leier ut styremedlemmer med styreerfaring, kapasitet og gode innspill for borettslag og sameier. Et eksternt styremedlem fra Styrebistand får ting gjort og kan ta ansvar for prosjekter, bidra som sekretær og komme med nyttige, faglige innspill til styrearbeidet. Rollen tilpasses det enkelte oppdrag. En god investering som dere kan få mye igjen for.
Lei styrerådgiver - styreleder i Oslo

Lei en styrerådgiver​

Vi leier ut styrerådgivere som kan bidra i enkeltsaker eller gi styret i borettslaget bistand på fast basis over lenger tid. En rådgiver fra oss kan strukturere styremøter og sørge for at lover og regler blir fulgt. En styrerådgiver gir styret ditt faglig kunnskap, råd og kapasitet i prosjekter, konflikter og daglig drift. I korte eller lengere perioder. Vi tilpasser rollen etter behov og ønske.

Styreleder ansvar - Styreleder i Oslo

Hvilket ansvar har en styreleder?

Styreleder:
  • Har øverste ansvar for at borettslaget eller sameiet blir forvaltet til fellesskapets beste. Styreleder leder styret, styremøter og årsmøter.
  • Sørger for at eiendommen er trygg og sikker, og at bygget er sikret mot brann.
  • Sørger for økonomistyring av sameiets, bygårdens eller borettslagets økonomi.
  • Forhandler frem gode avtaler.
  • Følger opp vedtak fattet i styremøter, på årsmøtet eller i generalforsamlingen.
  • Håndterer konflikter mellom eiere, beboere eller eiere av naboeiendommer.
  • Styrer rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter.

Hvorfor velge oss?

Vi er spesialister på styrearbeid i sameier og borettslag. Vi kan bidra med erfaring, kunnskap og kapasitet som gjør at vi finner løsninger som holder kostnadene på rett nivå.

Dokumentasjon

Med god teknisk kompetanse  kan vi hjelpe styret med å velge riktige og trygge leverandører. I alt styrearbeid er dokumentasjon viktig. Styremøter, årsmøter, HMS-arbeid og innhenting av tilbud må dokumenteres og gjøres tilgjengelig for kommende styrer.

Løsningsorientert

Alle sameier og borettslag er forskjellige og med ulike prosjekter, oppgaver og behov. Styrekompetanse, lang erfaring i bransjen og kreativitet gjør at vi finner effektive løsninger på problemer og utfordringer. Vi skreddersyr løsninger for et hvert oppdrag.

Juridisk

Vi er spesialister på juridiske problemstillinger knyttet til sameier og borettslag. Styrebistand har egen jurist med høy kompetanse og lang erfaring fra forretningsførsels- og byggebransjen.

Om oss

Trenger borettslaget styreleder eller styremedlem? Da kan det lønne seg å vurdere å leie inn en ekstern styreleder. Styrebistand leier ut styreledere, styremedlemmer og styrekonsulenter til sameier og borettslag i Oslo og omegn.

Vi har samlet flinke folk med interesse for og lang erfaring fra styrearbeid i sameier og borettslag. Våre ansatte har styrearbeid som en del av sitt yrke, har opplevd mange problemstillinger i forbindelse med styrearbeid og er spesialister på eiendomsforvaltning. Vi løser utfordringer, konflikter og finner ofte gode løsninger som holder driftskostnadene på riktig nivå.